התרת נישואין וייצוג בהלכי גירושין

התרת נישואין

התרת נישואין בהסכמה  או התרת נישואין ללא הסכמה או הליך  התרת נישואין במעמד צד אחד  הליכים אלו כולם בסמכות ייחודית של בית משפט לענייני משפחה.

 היכן הדבר מוסדר בחוק?

התרת נישואין שאינה בסמכות ייחודית של בתי הדין הדתיים תהא נתונה לבית משפט לענייני משפחה וזאת בהתאם להוראות סעיף 1 לחוק שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים וסמכות בין לאומית) התשכ”ט- 1969.

להלן הנוסח העדכני של הסעיף האמור:

  1. 1.  (א) עניני התרת נישואין שאינם בשיפוטו הייחודי של בית דין דתי יהיו בשיפוטו של בית משפט לענייני משפחה (בחוק זה – בית המשפט) אלא אם כן על פי הוראות חוק זה נתונה סמכות השיפוט לבית דין דתי.
  2. 2.  חוק זה לא יחול אם שני בני הזוג יהודים, מוסלמים, דרוזים או בני אחת העדות הנוצריות המקיימות בישראל בית דין דתי, למעט במקרים האלה:
  3. 3. (1) שני בני הזוג הם בני עדה נוצרית אחת המקיימת בישראל בית דין דתי ואולם לאותו בית דין אין סמכות שיפוט מבחינה בין-לאומית להתיר את נישואיהם;
  4. 4. (2) שני בני הזוג הם בני עדה דתית אחת, למעט יהודים, ואולם לבית הדין הדתי הנוגע בדבר אין סמכות שיפוט מבחינה בין-לאומית להתיר את נישואיהם, ובלבד שראש בית הדין הודיע, בהודעה כללית לנשיא בית המשפט העליון, כי אינו מתנגד להחלת הוראות חוק זה במקרים אלה.

מי הם הזוגות שבית משפט לענייני משפחה דן בעניינם ומתיר את נישואיהם ?

ככלל, בתי משפט לענייני משפחה מתירים נישואין של זוגות מעורבים למשל: יהודייה וחסר דת, יהודי ונוצרייה, יהודי וחסרת דת, מוסלמי וחסרת דת ,  שני בני הזוג הינם חסרי דת.

חשוב לזכור

בתאריך 1.1.2021 נכנסו לתוקף התקנות החדשות , תקנות סדר הדין האזרחי תשע”ט- 2018 ולכן חשוב שעורך להתרת נישואין , הבקיא בתחום יגיש עבורכם את התביעה  כנדרש  ובהתאם לתקנות החדשות.

בקשה להתרת נישואין או תביעה להתרת נישואין אזרחיים  אשר לא תעמוד בדרישות התקנות עלולה להימחק  ו/או בית משפט רשאי על מי שאינו מקיים את התקנות החדשות להשית עליו הוצאות משפט.

בבקשה להתרת נישואין בהסכמה  או בתביעה להתרת נישואין אזרחיים יש לוודא כי אכן המסמכים עומדים בדרישות  התקנות החדשות , לרבות תקנות בית משפט לענייני משפחה (סדרי דין) , תשפ”א- 2020 .

יש לכלול בכתב הטענות בין היתר: את פרטי המבקשים, את השתייכותם הדתית וכמו כן יש לציין את העובדות הרלוונטיות התומכות בבקשה. בנוסף, יש לציין את הפרטים הנוגעים לטקס הנשואים ועוד.

יצוין כי  לגבי בני זוג יהודים אשר נישאו בנישואין אזרחיים , יש לפנות  בהליך להתרת נישואין לבית הדין הרבני.

מהם המסמכים שיש לצרף לתביעה להתרת נישואין ?

לבקשה להתרת נישואין או תביעה להתרת נישואין יש לצרף רשימת מסמכים לרבות: תצהיר התומך בבקשה בהתאם לדרישת התקנות החדשות , תעודת נישואין מתורגמת ומאומתת על ידי נוטריון ומסמכים נוספים, אישור תשלום אגרה בסך של כ-500 שקלים, האגרה  בבית המשפט מתעדכנת מעת לעת .

בני זוג אשר מעוניינים להתיר את נישואיהם בהסכמה בדרך קלה ומהירה ללא עיכובים ו/או מכשולים פרוצדוראליים ואו מכשולים אחרים מומלץ רצוי שישכרו את שרותיו  של עורך דין להתרת נישואין שזה תחום מומחיותו , אשר  יפתח  עבורם  בהליך  הנכון והמתאים  במטרה לחסוך מהצדדים טרחה והוצאות מיותרות.

יחסי אישות עשויים להגיע לקיצם , אך ניתן בהחלט בהסכמה משותפת לסיים את היחסים בצורה מכובדת ומטיבה ,לקבלת ייעוץ  ענייני ומקצועי יש להתייעץ עם  עורך דין גירושין מרכז, עורך דין גירושין חולון עורך דין לגירושין בת ים.

מה מבדל אותנו על פני משרדים אחרים:

  1. מקצועיות וניסיון מעל עשור שנים בהתרות נישואין
  2. לקוחות מרוצים.
  3. אצלנו ככלל מתירים נישואין בהסכמה עד 7 ימים  מיום פתיחת התיק בבית משפט  ובמקרים מסוימים  לכל המאוחר תוך 45 יום מיום פתיחת התיק בבית משפט.
  4. מחירים הוגנים.

מאמר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי  או תחליף לייעוץ משפטי על הקורא לפנות ולהתייעץ עם עורך דין להתרת נישואין.  

צרו קשר  עם עורכת דין אלונה קודנקו , עורכת דין להתרת נישואין, עוד לגירושין, עורך דין גירושין בת ים , עורך דין גירושין חולון, עורך דין גירושין פתח תקווה, עורך דין גירושין ראשון לציון, עורך דין גירושין כפר סבא, עורך דין גירושין רמת גן, עורך דין גירושין גבעתיים, עורך דין גירושין הרצליה.

כתובת המשרד : העצמאות 54 בת-ים

נייד: 052-7901079