פרשת מין ומנויים האם מספיק טוב או לא?

פרשת מין ומינוי השופטים למול אמון הציבור במערכת המשפט .
מערכת המשפט היא אחת מהרשויות שבסיס שלטון. למערכת המשפט תפקיד חשוב לתקן עוולות ולהגן על ערכי היסוד.
גם בספר דברים טז  נכתב באופן ברור:
“צדק צדק תרדוף….”
השאלה העיקרית שעומדת על הפרק האם הציבור  הישראלי ימשיך לתת את אותו האימון במערכת המשפט הישראלית וזאת לאחר שנחפשה פרשת “המין ומינוי השופטים”
בימים אלו הטרידה לא מעט אנשים פרשת “מין ומינוי השופטים”, בהתאם לחשדות יושב ראש לשכת עורכי דין לשעבר, מר, אפי נווה אשר מעורב לכאורה בפרשה המדוברת.
מאחר וטרם הוגשו כתבי אישום כנגד המעורבים הרי שבהתאם לדין עומדת להם “חזקת החפות” . חזקת החפות בהליך משפטי פלילי קובעת שאדם הוא בגדר זכאי כל עוד לא הוכחה אשמתו.
על אף שעדיין עומדת לזכות המעורבים בפשרה  חזקת החפות אך יחד עם זאת מאחר ומדובר בעיקרון טוהר המידות ואמון הציבור במערכת המשפט הישראלית, יש לשאול שאלה עיקרית  האם הציבור הישראלי ימשיך לתת את אותו האמון במערכת המשפט  לאחר פרשת מין ומינויים?
4.5 (89.72%) 214 הצבעות