צוואה זו הינה צוואה משותפת פרי החלטה משותפת של בני הזוג, צוואה הדדית נעשית על ידי שניים ולא על ידי אחד, בדרך כלל על ידי בני זוג כולל ידועים בציבור. ככלל, בצוואה רגילה לא חל עקרון הסתמכות ואולם בצוואה הדדית קיים אלמנט מהותי של עיקרון ההסתמכות.
צוואה הדדית באה להגן על כלל האינטרסים הן של בני הזוג והן של היורשים שלרוב הם הילדים. עקרון ההסתמכות בצוואות הדדיות נקבע בסעיף 8 א’ לחוק הירושה וזה לשונו:
8א. (א) בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר; צוואות כאמור יכולות להיעשות בים אן הזוכה על פי כל אחת מהצוואות הוא בן הזוג ובין אן הוא גורם שלישי, בין אם בשני מסמכים שנערכו באותה עת ובין במסמך אחד (בסניף זה- צוואות הדדיות).
(ב) לביטול צוואה הדדית לא יהיה תוקף אלא אם כן יתקיים אחד מאלה: (1) בחייהם של שני בני הזוג- המצווה המבקש לבטל את הצוואתו ימסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה למצווה השני; נמסרה הודעה כאמור, בטלות הצוואות ההדדיות של שני המצווים; להלן דוגמאות לצוואה הדדית:
הבעל לאישה, האישה לבעל; לאחר מותם לילדים.
האישה משאילה לילדים והבעל משאיר לילדים.
במשפחה בה יש ילדים מנישואים משותפים וגם ילדים מנישואים קודמים, תתכן צוואה הדדית בה מוריש משאיר לא רק ליוצאי חלציו אלא משאיר גם לילדי בן הזוג מנישואים קודמים. עורך דין צוואות וירושות ראשון לציון יכול לתת ייעוץ ומענה בנושאים אלו.
כיצד נבטל צוואה הדדית כאשר נפטר אחד מבני הזוג:
(2) לאחר מות אחד מבני הזוג- (א) כל עוד לא חולק העיזבון- בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו יסתלק שלא לטובתו, לטובת ילדו או לטובת אחיו של המוריש, מכל מנה או מכל חלק בעיזבון שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של המצווה שמת;
(ב) לאחר חלוקת העיזבון בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו ישיב את כל שירש לפי הצוואה ההדדית לעיזבון, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה- ישיב את שווי המנה או החלק בעיזבון שירש;
(ג) הוראות סעיף קטן (ב) יחולו אם אין בצוואות ההדדיות הוראה אחרת, ואולם הוראה השוללת לחלוטין את הזכות לבטל את הצוואה בחיי שני בני הזוג – בטלה.
לאחר מות אחד מבני הזוג- בן הזוג הנותר בחיים יכול להתחמק מההתחייבות ההדדית ולבטל או לשנות את צוואתו שאז אם לא חולק העיזבון נדרשת ממנו הסתלקות כללית. היה וכבר חולק העיזבון- יתבקש ממנו להחזיר את מה שירש מבת זוגתו.
כל אדם אשר מעוניין להבטיח את רצונו ולקבוע מה יעשה ברכושו לאחר מותו, חייב לערוך צוואה כך גם חשוב שבני הזוג אשר מעוניינים להבטיח את ההתחייבויות ההדדיות יערכו צוואה הדדית. עורך דין צוואות וירושות ראשון לציון יוכל לעזור לכם בהליך זה.

מאמר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי על הקורא לפנות ולהתייעץ עם עורך דין המתמחה בתחום. 

לתיאום פגישת מסודרת לצורך עריכת צוואות  הנכם מוזמנים ליצור קשר עם עורכת הדין אלונה אלונה אשר מתמחה בדיני משפחה ובעריכת צוואות , צוואות הדדיות

כתובת המשרד : העצמאות 54 בת-ים

נייד : 052-7901079

Call Now Button052-7901079
WhatsApp chat