התרת נישואין שאינה בסמכות ייחודית של בתי הדין הדתיים תהא נתונה לבית משפט לענייני משפחה וזאת בהתאם להוראות סעיף 1 לחוק של שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים וסמכות בין לאומית) התשכ”ט- 1969.
להלן הנוסח העדכני של הסעיף האמור:
1.  (א) עניני התרת נישואין שאינם בשיפוטו הייחודי של בית דין דתי יהיו בשיפוטו של בית משפט לעניני משפחה (בחוק זה – בית המשפט) אלא אם כן על פי הוראות חוק זה נתונה סמכות השיפוט לבית דין דתי.

2.  חוק זה לא יחול אם שני בני הזוג יהודים, מוסלמים, דרוזים או בני אחת העדות הנוצריות המקיימות בישראל בית דין דתי, למעט במקרים האלה:

3. (1) שני בני הזוג הם בני עדה נוצרית אחת המקיימת בישראל בית דין דתי ואולם לאותו בית דין אין סמכות שיפוט מבחינה בין-לאומית להתיר את נישואיהם;

4. (2) שני בני הזוג הם בני עדה דתית אחת, למעט יהודים, ואולם לבית הדין הדתי הנוגע בדבר אין סמכות שיפוט מבחינה בין-לאומית להתיר את נישואיהם, ובלבד שראש בית הדין הודיע, בהודעה כללית לנשיא בית המשפט העליון, כי אינו מתנגד להחלת הוראות חוק זה במקרים אלה.
ככלל, בתי משפט לענייני משפחה מתירים נישואין של זוגות מעורבים למשל: יהודייה וחסר דת, יהודי ונוצרייה, יהודי וחסרת דת, שני בני הזוג הינם חסרי דת. בבקשה או בתביעה להתרת נישואין אזרחיים יש לכלול בין היתר: את פרטי המבקשים, את השתייכותם הדתית וכמו כן יש לציין את העובדות הרלוונטיות התומכות בבקשה. בנוסף, יש לציין את הפרטים הנוגעים לטקס הנשואים, מקום עריכת הטקס, סוג הטקס- אזרחי/דתי ועוד.
כאשר מי מהצדדים הינו חסר דת, יש לצרף לבקשה בנוסף למסמכים כפי שיפורטו בהמשך, תצהיר אדם נוסף אשר יצהיר על השתייכותו הדתית של חסר הדת.
לבקשה להתרת נישואין יש לצרף רשימת מסמכים לרבות: תצהיר התומך בבקשה, תעודת נישואין מתורגמת ומאומתת על ידי נוטריון, אישור תשלום אגרה בסך של כ-546 שקלים.
חשוב לציין, כי בני זוג אשר מעוניינים להתיר את נישואיהם בדרך קלה ומהירה רצוי שיפנו לעורך דין המתמחה בתחום, אשר יגיש את הבקשה עבורם כנדרש במטרה לחסוך מהצדדים טרחה והוצאות מיותרות.

יחסי אישות עשויים להיות שונים, אך תוכלו לגלות מה הכי טוב לעשות רק לקבל ייעוץ מומחה עורך דין גירושין קרית אונו

מאמר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי על הקורא לפנות ולהתייעץ עם עורך דין המתמחה בתחום.

לתיאום פגישת ייעוץ מסודרת  הנכם מוזמנים ליצור קשר עם עורכת הדין אלונה אלונה אשר מתמחה בדיני משפחה ובישוב סכסוך

כתובת המשרד : העצמאות 54 בת-ים

נייד : 052-7901079

Call Now Button052-7901079
WhatsApp chat