לאחרונה המחוקק חולל מהפכה של ממש בכל מה הקשור לנושא האפוטרופסות , השינוי הראשון החל בעזרת מתן אפשרות למינוי תומך החלטות במקום אפוטרופוס אשר אמור לסייע ולא להחליט במקומו של החסוי , מה שאינו מגביל את חירותו של החסוי לקבל החלטות.

מסמך יפוי כח מתמשך

כלי משפטי שנקרא ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר, לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד ככל ואותו האדם חס וחילה יגיע למצב בו לא יוכל לטפל בענייניו בעצמו.

ייפוי כוח מתמשך מאפשר כבר היום כאשר האדם הנו בריא וכשיר , לתת הנחיות לעתיד כמו כן למנות את האדם שהוא סומך עליו ולקבוע באופן ברור מה ייעשה ברכוש בעתיד וכיצד יטפלו בענייניו האישיים, כולל הנחיות לטיפול רפואי וזאת היה ויגיע למצב בו לא יהיה מסוגל לקבל החלטות בעצמו.

הרעיון מבריק אשר אפשר לשמור על כבודו של אדם ונתן אפשרות לממש את רצונו בעזרת ייפוי כוח מתמשך, וזאת ככל ולא יוכל עוד בעתיד להביע באופן צלול את דעתו בעצמו .

מה גם “הממנה-” זה שיצטרך כבר היום לבחור מי יטפל בענייניו ובגופו בעתיד ככל ויצטרך, כבר בשלב הזה הממנה יכול לבחור מרצונו החופשי מי יטפל בענייניו וכיצד היה וככל ומצבו הרפואי יתדרדר והוא יזדקק לאפוטרופוס מי יהיה אותו האדם שהוא סומך עליו, שהרי במצב שעד היום עוד בטרם נכנס השינוי לחוק היה ומצבו הרפואי של האדם היה מתדרדר והיה צורך למנות אפוטרופוס לגופו ורכושו, האדם לא היה יכול באותה העת להביע את רצונו מי וכיצד ינהל את ענייניו מאחר וכבר היה אינו כשיר.

לאור השינוי המהפכני בחוק כיום הממנה יכול לתת ייפוי כוח מתמשך לכלל ענייניו, האישיים ,רפואיים והרכושיים או להגביל את הייפוי כוח המתמשך רק עניינים רפואיים.

מיופה הכוח אותו אדם שהממנה מינה וסומך עליו צריך לפעול על פי הנחיות הממנה, עליו לחתום ולאשר בכתב בפני עורך די אשר הוסמך וקיבל הכשרה ספציפית בתחום ייפוי כוח מתמשך ,כי הוא מסכים לתוכן ייפוי הכוח המתמשך, כולל ההנחיות המקדימות הנכללות בו. במקרים שההנחיה היא בלתי אפשרית לביצוע, או שאינה חוקית או כאשר ביצועה יפגע פגיעה חמורה בממנה ולא יוכל הממונה לפעול לפיה. במצב זה הממונה יצטרך לפנות לבית המשפט בבקשה למתן הוראות כיצד לפעול .

המסמך המשפטי ייכנס לתוקפו כאשר הממנה יגיע למצב שבו הוא לא יהיה מסוגל עוד לקבל החלטות בשל מצבו – שכלי, נפשי וכו’

חושב לציין גם, כי בהתאם להוראות החוק ניתן לבטל את הייפוי בכל עת מה שמאפשר לממנה לשלוט במצב.

מומלץ לקרוא גם  מאמר נוסף שלי המדבר בהרחבה על הנושא : מתי ייכנס לתוקף ייפוי כח מתמשך 

שלטו כבר עכשיו בעתידכם וצרו קשר עם משרדינו ערכו עוד היום ייפוי כח מתמשך. עורכת הדין אלונה קודנקו עברה הכשרה מקיפה בנושא, בעלת ניסיון וידע רב בתחום והוסמכה לערוך ייפוי כוח מתמשך מטעם משרד המשפטים האפוטרופוס הכללי.

מאמר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי על הקורא לפנות ולהתייעץ עם עורך דין ייפוי כח מתמשך מרכז.

כתובתנו : רחוב העצמאות 54  בת ים

טלפון נייד 052-7901079

Call Now Button052-7901079
WhatsApp chat