מהי כתובה ומהו תוקפה המשפטי?

הגדרתה המילונית של כתבה היא: “מסמך משפטי שנלווה לקידושין שתיקנו חז”ל, ובו מפורטים חובות הבעל כלפי אשתו, ובעיקר התחייבותו הכספת במקרה שתגורש או תתאלמן. טעמם של חז”ל לכתובה היא שלא יקל בעיני הבעל לגרש את אשתו, שהרי בזמנם נהג דין תורה לפי מותר היה לגרשה בעל כורחה. כיום נהוג להעתיק את שטר הכתובה לכלה במהלך […]