משמורת והסדרי שהות

הורים הם האפוטרופוסים הטבעיים והחוקיים של ילדיהם הקטינים מה קורה במצב פירוד כיצד פותרים את המחלוקות והסדרי שהות לקטנטנים מתחת לגיל 6