חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוסות

חוק  הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע כי  שני ההורים הם האפוטרופוסים הטבעיים על הקטין והם למעשה אחראים   לדאוג לצורכי הקטין, לחינוכו, ללימודיו  כמו כן אחראים לשמור על נכסיו  של הקטין היה ולקטין יש נכסים בבעלותו. זאת ועוד – היה וההורים אינם מגיעים לכלל הסכמה בעניין הנוגע לרכושו של הקטין, רשאי כל אחד מההורים לפנות לבית משפט ולבקש מבית […]