מזונות ילדים במסגרת משמורת משותפת

בהתאם להלכה נקבע כי במשמורת משותפת לילדים מעל גיל 6 יישא כל הורה בעין בהוצאות הקיום השוטפות  והוצאות המדור המתייחסות  לילדים.

כניסה לתוקף של ייפוי כוח המתמשך

מאמרי הקודם על ייפוי כוח מתמשך הסברתי את החשיבות לעריכת ייפוי כוח מתמשך אשר נועד לשמור על כבודו של האדם ולאפשר כבר עתה בהיותו בריא וצלול לקבוע ממונה שיטפל בענייניו בעתיד לרבות על מצבו הרפואי , כלומר הייפוי כוח המתמשך צופה פני עתיד .

Call Now Button052-7901079
WhatsApp chat