כניסה לתוקף של ייפוי כוח המתמשך

במאמרי הקודם על ייפוי כוח מתמשך הסברתי את החשיבות לעריכת ייפוי כוח מתמשך אשר נועד לשמור על כבודו של האדם ולאפשר כבר עתה בהיותו בריא וצלול לקבוע ממונה שיטפל בענייניו בעתיד לרבות על מצבו הרפואי , כלומר הייפוי כוח המתמשך צופה פני עתיד .. במאמר זה אסביר ואחדד מתי בעצם אמור הייפוי כוח המתמשך להיכנס […]

פרשת מין ומנויים האם מספיק טוב או לא?

פרשת מין ומינוי השופטים למול אמון הציבור במערכת המשפט . מערכת המשפט היא אחת מהרשויות שבסיס שלטון. למערכת המשפט תפקיד חשוב לתקן עוולות ולהגן על ערכי היסוד. גם בספר דברים טז  נכתב באופן ברור: “צדק צדק תרדוף….” השאלה העיקרית שעומדת על הפרק האם הציבור  הישראלי ימשיך לתת את אותו האימון במערכת המשפט הישראלית וזאת לאחר […]

052-7901079
WhatsApp chat