פרשת מין ומנויים האם מספיק טוב או לא?

פרשת מין ומינוי השופטים למול אמון הציבור במערכת המשפט . מערכת המשפט היא אחת מהרשויות שבסיס שלטון. למערכת המשפט תפקיד חשוב לתקן עוולות ולהגן על ערכי היסוד. גם בספר דברים טז  נכתב באופן ברור: “צדק צדק תרדוף….” השאלה העיקרית שעומדת על הפרק האם הציבור  הישראלי ימשיך לתת את אותו האימון במערכת המשפט הישראלית וזאת לאחר […]