פרשת מין ומנויים האם מספיק טוב או לא?

עורך דין צוואות גני תקוה פגשתי הרבה מקרים של מקרים מורכבים ואחד מהם הוא הטרדה מינית. פרשת מין ומינוי השופטים למול אמון הציבור במערכת המשפט . מערכת המשפט היא אחת מהרשויות שבסיס שלטון. למערכת המשפט תפקיד חשוב לתקן עוולות ולהגן על ערכי היסוד. עורך דין צוואות גני תקוה גם בספר דברים טז  נכתב באופן ברור: “צדק […]