ירושה על פי דין

כדי לממש את הירושה, היורשים צריכים בהתאם לדין להגיש בקשה לצו ירושה כיום בקשה זו  מוגשת בצורה מקוונת לרשם לענייני ירושה, וזאת במקרה בו המוריש לא הותיר אחריו  צוואה.