כניסה לתוקף של ייפוי כוח המתמשך

במאמרי הקודם על ייפוי כוח מתמשך הסברתי את החשיבות לעריכת ייפוי כוח מתמשך אשר נועד לשמור על כבודו של האדם ולאפשר כבר עתה בהיותו בריא וצלול לקבוע ממונה שיטפל בענייניו בעתיד לרבות על מצבו הרפואי , כלומר הייפוי כוח המתמשך צופה פני עתיד .זה יעזור לך עו”ד דיני משפחה יהוד . במאמר זה אסביר ואחדד מתי בעצם אמור […]

מזונות ילדים במסגרת משמורת משותפת

בשנת 2017  בית המשפט העליון הוציא תחת ידו  פסק דין מהפכני , בבע”מ 919/15  לגבי מזונות ילדים מעל גיל 6 במסגרת משמורת משותפת . בית המשפט העליון קבע כיצד יתחלק הנטל הכלכלי בין ההורים אשר מקיימים משמורת משותפת. בהתאם להלכה החדשה חובת תשלום  מזונות ילדים לילדים מעל גיל 6 לרבות צרכים הכרחיים , חלה באופן […]

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוסות

חוק  הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע כי  שני ההורים הם האפוטרופוסים הטבעיים על הקטין והם למעשה אחראים   לדאוג לצורכי הקטין, לחינוכו, ללימודיו  כמו כן אחראים לשמור על נכסיו  של הקטין היה ולקטין יש נכסים בבעלותו. זאת ועוד – היה וההורים אינם מגיעים לכלל הסכמה בעניין הנוגע לרכושו של הקטין, רשאי כל אחד מההורים לפנות לבית משפט ולבקש מבית […]

בית משפט לנוער

האם עורך דין משפחה ראשון לציון זקוק בית משפט לנוער תכליתו להגנה על הקטין מיום שנולד ועד הגיעו לגיל 18. ככלל, מדובר בקטינים שנמצאים בסיכון. לבית המשפט נתונה הסמכות מכוח חוק הנוער טיפול והשגחה, 1960. החוק האמור, מקנה למדינה זכות התערבות לצורך הגנה על הקטינים ולצורך הבטחת הטיפול, ההשגחה עליהם ומילוי כל צרכיהם לשם התפתחותם […]

תפיסת החוק הישראלי את נושא הזכויות הסוציאליות

בעבר, החוק הישראלי לא הכיר בזכויות הסוציאליות שצבר בן הזוג העובד כ”נכס משותף בר איזון”. בהמשך, התפתחה בפסיקה הכרה שזכויות סוציאליות, המהוות חלק בלתי נפרד מהמאמץ המשותף של בני הזוג, הינן נכס בר חלוקה. לאחר שינוי חוק יחסי ממון, נקבע שכל הזכויות, אף אם אינן ניתנות להעברה, הן בגדר רכוש משותף (למעט גמלה המשתלמת מהמוסד […]

סמכות בתי הדין הרבניים

סמכותו הייחודית של בית הדין הרבני לדון בעייני נישואין וגירושין של יהודים מוסדרת בסעיף 1 לחוק שיפוט בתי דין רבניים. בעניינים אחרים, בית הדין מוסך לדון בעזרת כריכה (תביעות כמו: מזונות אישה, חלוקת רכוש) המעניקה לבית הדין סמכות מקבילה לזו של בית משפט לעינייני משפחה. בתביעות הבאות הסמוכות נתונה לבין לבית הדין הרבני: עינייני נישואין […]

מהי כתובה ומהו תוקפה המשפטי?

הגדרתה המילונית של כתבה היא: “מסמך משפטי שנלווה לקידושין שתיקנו חז”ל, ובו מפורטים חובות הבעל כלפי אשתו, ובעיקר התחייבותו הכספת במקרה שתגורש או תתאלמן. טעמם של חז”ל לכתובה היא שלא יקל בעיני הבעל לגרש את אשתו, שהרי בזמנם נהג דין תורה לפי מותר היה לגרשה בעל כורחה. כיום נהוג להעתיק את שטר הכתובה לכלה במהלך […]

Call Now Button052-7901079
WhatsApp chat